måndag 31 augusti 2015

#47 Vårt gemensamma ansvar - så ger vi alla elever en bra skola
Idag gästades vi av utbildningsdepartementet och Gustav Fridolin. Temat var skolutveckling. Vi började med att äta lunch på Centrumskolan. Härliga, nyfikna elever ville prata med oss och fotografera utbildningsministern. 
Alla har åsikter om skolan och hur den bör skötas och som Fridolin påpekade får han många frågor som är väldigt nära verksamheten, som inte andra ministrar får. Till exempel hur en skolavslutning ska se ut, vilka verktyg en lärare sak använda etcetera. Vidare sade han att vi måste stärka styrkedjan genom att föra dialog för att alla elever ska få en bra skola. Jag håller med honom, en bra skola bygger vi tillsammans och jag tror att samarbete mellan stat, region, kommun och andra aktörer är viktigt. Vi måste också försöka samarbeta så långt det går inom politiken, så att skolan inte utsätts för ständiga förändringar 

12700 elever, 13.1% lämnade förra året grundskolan utanbehörighet till de nationella programmen på gymnasiet. Kostnaden för dessa ungdomar lämnas åt kommunerna och beräknas uppgå till 210 miljarder kronor i form av bland annat utslagning. Det är i första hand dåligt för ungdomarna men också en stor förlust för samhället. Vi måste vända detta. I gruppdiskussioner efter Fridolins anförande sade en mycket klok person att vi politiker måste våga se vad skolvalet ställer till med och vad det gör med jämlikheten för skolan. Jag håller med honom, skolvalet får ibland konsekvenser som inte är önskvärda. 

Svensk förskola håller i andra sorters mätningar världsklass. Det beror på vår förskola vill jag påstå. Den som fått en bra förskola presterar avsevärt bättre än andra. Det som är bra för svensk skola är att det nu finns en störte uppslutning bakom uppdraget skola - fler aktörer engagerar sig i skolan - näringsliv, föreningar etcetera. Det finns också en större politisk enighet om stora frågor i skoldebatten. Vi har en liknande problembild och en ganska lik väg att få bukt med dem. Det vi nog är överens om är att åtgärdsprogram och stöd i regel sätts in för sent. Små svårigheter riskera växa till stora problem. Fler elever behöver inte stöd, men de elever som får stöd behöver få det tidigare. En annan problembild vi delat är kompetensförsörjnigen. Vi behöver fler lärare och andra vuxna i skolan. Många lärare har lämnat skolan. 24% har lämnat yrket av annat skäl än pension. (2006-2012) Vi måste få lärare att kunna utvecklas i yrket istället för ur yrket. Ojämlikheten i skolan ökar och enligt OECD är ojämlikheten det största problemet för svensk skola och i skolvalssystemet glöms detta bort. 30% av nedgången i Pisa kan relateras till nyanlända men 70 % är infödda. "Vi här tyvärr fler övergripande utmaningar i skolan än nyanlända, om det bara varit så hade det varit lättare att rikta insatserna" sade Gustav Fridolin idag 

Den röd-gröna regeringen satsar på skolan med statsbidrag inom följande områden 
1 lågstadielöftet
2 ett attraktivt läraryrke
3 en jämlik skola
Detta är bra för Växjös elever och lärare. Regeringen satsar också en halv miljard på fritids fram till 2019. Det blir ca 4 miljoner på årsbasis till Växjö. Det är goda nyheter!söndag 30 augusti 2015

#48 att välja det omöjliga

Tänk dig att du ska ta med dina barn på en resa. En resa som kan kosta både dig och dina barn livet. Ändå väljer du att göra den resan, för att inte resa innebär en ännu större fara för era liv. Detta ställs 1000-tals föräldrar inför idag. De gjorde det igår och kommer att göra det imorgon. En del gör resor över ett kallt, mörkt hav, andra på dåliga vägar i ännu sämre lastbilar, andra på långa, farofyllda promenader. Media rapporterar om döda flyktingar dagligen. Flyktingar är ingen speciell art eller sort. För att vi ska komma i närheten av att först måste vi inse att detta är människor, enskilda individer. Någon som förlorat sin mamma, sin bror, sitt barn eller sin älskade. Någon som hade drömmar om en bättre framtid för sig själv eller sina barn. Tänk om det varit din vän, din granne eller din syster. Tänk om det varit du - som var tvungen att fly, med risk för ditt liv, dina barns liv.  
Europa måste ta ett gemensamt ansvar. Vi kan inte göra vägarna in i Europa mindre säkra, vi måste göra dem säkrare. Genom säkra och lagliga vägar in i Europa minimerar vi risken för att människosmugglare skor sig på andras olycka och arrangerar resor som är rena dödsfällor. När människor väl har kommit till Europa måste vi ta ett solidariskt ansvar och gemensamt se till att människor får en säker plats att komma till. 
60 miljoner människor är på flykt just nu, hälften är barn. De "väller" inte in över Europas gränser. De flesta är på flykt i sitt eget land eller i länderna i närområdet. Enligt UNHCR finns nio av tio flyktingar i länder som anses underutvecklade. 25 % av världens flyktingar finns i länder som klassas som jordens fattigaste. Bland dem räknas inte Sverige. 

lördag 29 augusti 2015

#49 Växjö - universitetsstad eller stad med ett universitet i...

... var gårdagens diskussionsämne på dag två av vårt strategisamråd. Helt klart är att Linnéuniversitetet är viktigt för Växjö. Ett universitet gör en stad attraktiv och dynamisk. Många nya tankar behöver tänkas för att en kommun ska utvecklas. Olika tankar kommer till om vi har en blandning av olika människor. Vi behöver dock en tydligare förankring mellan universitetet - kommunen - universitetet och tydliggöra våra roller gentemot varandra. Tror att gårdagens diskussioner blev ett bra avstamp. 

Möttes återigen på morgonen om nyheter angående tragedier på Medelhavet. Hittills har ca 2500 människor dött när de har försökt ta sig till Europa på Medelhavet. Jag tror dock att mörkertalet gör siffran ännu högre. Människor med drömmar om framtiden. Barn som inte får chansen att leva sina liv. Det går nästan inte att tänka på. En del som faller i vattnet i överfulla båtar, andra som kvävs i lastutrymme... Att starta en sådan resa gör en bara om en måste. Att utsätta sig själv och sina nära gör en bara om det inte går att stanna kvar. Jag hoppas verkligen att de människor som "arrangerar" resorna blir gripna men tyvärr går många fria. Varma tankar till all de som arbetar, med både små och stora medel, med att rädda människor på Medelhavet. 

torsdag 27 augusti 2015

#50 Strategisamråd

Idag är hela kommunledningen, presidier och förvaltningschefer på strategisamråd. Återkommande dagar då vi diskuterar olika ämnen och lyfter blicken kommunövergripande och bortom den förvaltning/nämnd vi verkar i. Idag har vi delvis pratat om processer, förändring och ledarskap. Jag övar på "tvärtom metoden" när det gäller mitt omedelbara förhållningssätt. Att frågasätta invanda tankemönster och känslor och det fungerar förvånansvärt bra och är givande. Dagen har varit givande. Vår danska gäst Astrid Christensen sa "Den ultimata välfärdsrättigheten är rätten att vara något för någon" -så sant och så riktigt. Att få vara betydelsefull och viktig. Vara behövd. Allas vår längtan. 
Imorgon fortsätter vi med att bland annat prata om "Växjö en stad med ett universitet eller en universitetsstad" - spännande! 

onsdag 26 augusti 2015

#51 höstbudget

"Nu är det slut med nedskärningsagendan. Nu vänder vi utvecklingen för Sverige"

Totalt investerar regeringen över 14 miljarder i fler jobb. Kortfattat betyder det:
- fler bostäder och upprustning av miljonprogrammen 
- bättre vägar, järnvägar och kollektivtrafik i hela landet
- aktiv näringspolitik för mer export, innovation och jobb i hela landet
- stärkt kompetens och bättre matchning på arbetsmarknaden 

Detta blir bra för Sverige och bra för Växjö. Jag ser fram emot kunskapslyftet och satsning på yrkeshögskola och folkhögskola samt satsning på validering och kompletterande högskoleutbildning. 
Utbildning är bra både för den enskilde och för samhället. Vi måste börja i förskolan och fortsätta genom hela livet. Utbildning är den enskilt största insatsen för att få befolkningen och ett samhället, vilket som helst, att lyfta. 

Det är olyckligt att det sas i valrörelsen att vi inte ska höja bensinskatten. Dumt faktiskt. Vi ska inte lova sådant vi inte vet om vi kan hålla. Olyckligt att det är det människor fokuserar på nu, istället för allt bra som kommer, och som måste finansieras. 

Övrigt idag: studenter i Växjö saknar bostäder, städningen på Växjös skolor fungerar fortfarande inte tillfredsställande, jag var i Magazinet idag om hur det är att vara vegan, jag sprang lång runda på morgonen o kommer ha grym träningsvärk imorgon, "Idol" sändes från Växjö, tågstopp på stambanan igen med mera... (Vill poängtera att jag inte jämför o ovanstående händelser med varandra)

tisdag 25 augusti 2015

#52 äntligen stoppas FAS 3

Idag var då dagen när kommunstyrelsens arbetsutskott tog beslut om att vår kommunchef ska kontakta berörda myndigheter (som i det här fallet torde vara SVT, om det kan räknas till myndighet?) angående om hur solligan är utformad. Pinsamt! En del bra beslut fattades också på mötet. Faktiskt. 
Under eftermiddagen var jag och några andra från kommunsstyrelsen och besökte Ekobacken, stadsnära odling. Det prunkar verkligen där och kålodlingen är ett konstverk i sig. Så vackert! Handlade en kasse full av grönsaker med mig där ifrån. Vardagslyx, att kunna köpa ekologiska grönsaker, nyss skördade - mitt inne i stan. 
Regeringen levererar. Idag stoppas anvisningarna till nya Fas 3-platser, vilket på sikt betyder att inga fler personer släpps in. Utfasningen kommer givetvis inte att ske över en natt. 36000 personer är idag fast i fas 3, ett av alliansregeringens stora misslyckande. Istället ska vi nu satsa på individanpassade, aktiva insatser. Äntligen! Det är bra för Sverige! 

måndag 24 augusti 2015

#53 Vardag, vackra vardag

Idag blev det en lång dag. Först beredning med utbildningsnämnden under morgon/förmiddag. Vi pratade bland annat om det resursfördelningssystem vi ska besluta om i höst. Hoppas vi kan enas om något som blir så bra och så rättvist som möjligt. Jag hade en kort träff med en journalist innan det var dags för Integrations- och månggaldsberedningens möte under eftermiddagen. Vi fick en presentation av utkastet till det blivande mångfaldsprogrammet och pratade om hur vi ska fördela de urbana utvecklingspengarna. Många bra ansökningar från både företag, föreningar men också internt i kommunen. En snabb runda till gymet innan styrelsemöte med Växjö arbetarkommun. Där avhandlades politik och en del praktiska frågor. Sen blev det en runda till affären innan jag äntligen kom hem till ungdomar, hund, tvätt, läsa handlingar o äta popcorn. Nu ramla i säng. 

söndag 23 augusti 2015

#54 frihet vs valfrihet


Ibland förväxlas frihet med valfrihet. Högern vill gärna tro att den valfrihet som de erbjuder ger dig frihet. Du får välja mobilabonnemang, skola till dina barm, elleverantör och vem som ska vårda dina åldrande föräldrar. Du får välja från ett begränsat utbud som någon annan satt upp. Detta har inget med frihet att göra. Verklig frihet kräver jämlikhet och trygghet. Verklig frihet är oändlig, inte begränsad. 
Den som förklarar begreppen allra bästa är Bengt Göransoon i följande videoklipp 

http://www.youtube.com/watch?v=3Lwwq2LNAYY

lördag 22 augusti 2015

#55 Så kan en lördag levas

Late very late, sent blogginlägg... Haft en härlig lördag. Vaknade upp i skogen, minglade på Kung Inges dag i Ingelstad. Trevlig tillställning! Skön stund i solen vid en brygga. God mat hos en vän på kvällen. Sakta hemcykling i natten längs sjön.

fredag 21 augusti 2015

#56 ingen sol över kristdemokraterna

Läste häromdagen att en kristdemokrat i Växjö tyckte att solligan är orättvist utformad. Växjö har ju länge legat långt ner på solligan, som mäter antal soltimmar i olika städer. Så långt kan jag stå ut. Ungefär som när jag resonerade om Karl-Oskar vs Kristina-dagarna. Det kommer tankar från hängmattan. Nu har dock kristdemokraten skrivit en skrivelse, läser jag i ett pressmeddelande från Växjö kommun idag. Förslaget är att kommunchefen ska "tillskriva berörda myndigheter att belysa frågan." Jag funderar på om det är första april eller om någon fått solsting, eller måhända har majoriteten fått "stora-ranking-skälvan". Vilka fler rankningar där vi ligger dåligt till ska vi be att få belysta och försöka få ändrade? Jag förstår dock kristdemokraten om han vill dra bort blickarna från kristdemokraternas övriga politik. En politik som hör hemma i Antikrundan. En parti där det just nu internt diskuteras hur de ska ställa sig i frågan om det verkligen är rätt att låta homosexuella adoptera barn, ett parti som behöver säga att de är för aborter (vilket annat parti behöver ens nämna det?)
Jag tycker vi behöver fokusera på helt andra orättvisor i samhället än på hur solligan är utformad. 

torsdag 20 augusti 2015

#57 Barn på flykt


30 miljoner barn är på flykt, enligt Rädda Barnen. De flyr undan fattigdom, krig och naturkatastrofer. Det är alltid barnen som drabbas värst och som får betala mest. Barn som lever i en väpnad konflikt är extra utsatta och sårbara. De har kanske inte längre ett hem, familjemedlemmar och vänner är döda, de kan inte gå i skolan. Det finns inte längre något de kan kalla vardag. Inte nog med att deras liv är i fara, vissa riskerar att bli barnsoldater, andra att utsättas för sexuella övergrepp. Deras vardag är slagen i bitar. Deras barndom är borta. De förlorar också sin framtidstro. 
Vi pratar om ökade kostnader för mottagandet av ensamkommande barn. Har vi råd? Har vi råd att låta bli att ta emot dem? Ska vi skicka tillbaka dem till krigshärdar och katastrofer, låta dem bli lemlästade, våldtagna och mördade? Naturligtvis inte! Tänk dig att det var ditt barn, som kom ensam till ett land långt bort, ditt barn som sett, hört och upplevt saker som ingen borde behöva, hur hade du velat att det mottagandet skulle se ut? 
När så många barn är på flykt i vissa länder måste vi förstå att det gäller en hel generations oskyldiga barn och ungdomars liv.  Det sägs att det tar minst två generationer stt bearbeta trauman efter krig. Vi i resten av världen, måste hjälpa dem på bästa sätt. Allt annat är orimligt. 
Vill samtidigt passa på att säga att även 16-åriga pojkar är barn. Någon som ska kunna drömma om en framtid. Någons son. Någons bror. Någons allt.

(Kan också nämna att jag inte menar att Sverige ska ta emot 30 miljoner, så slipper trollen missförstå mig med flit där...) 

onsdag 19 augusti 2015

#58 Ostädat

Att elever och lärare möts av ostädade lokaler efter sommarlov o semester är inte okej. Att städningen sen inte kommer igång ordentligt gör det ännu sämre. Flera enheter i Växjö kommun är missnöjda med städningen. Jag tycker att någon form av storstädning bör göras under sommaren och givetvis ska den dagliga städningen fungera. Detta är många barn och vuxnas arbetsplats. Jag hoppas att Växjö kommun, men framförallt elever och lärare kompenseras för detta. En entreprenör som inte fullgör eller kanske rent ut av struntar i att göra sitt arbete känns inte seriös, om det inte finns en väldigt bra förklaring och en sådan har jag inte hört. 

Många som vistas i skollokaler vittnar om att städningen blivit sämre. Jag tror säkert att de personer som städar gör sitt bästa, men vilka förutsättningar och tidsramar får de? Hörde (men bara rykten) att en förskoleavdelning städades  sju (7) minuter. Otroligt om detta är sant. Dags att göra djupdykning inför nästa upphandling?

tisdag 18 augusti 2015

#59 Tisdagsmöten

Under förmiddagen hade vi möte i kommunstyrelsens arbetsutskott och under eftermiddagen i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott, så visst är vi igång igen :-) På det sistnämnda, även kallat KSOP, trodde vi att vi skulle få lite mer klarhet i den inte längre fullt så nya måltidsorganisationen, men det får vi visst vänta på ytterligare. Majoriteten ska ju spara mycket pengar på den, oklart hur... Vi fick däremot utmärkt information om strategiarbete inom Växjö kommun.
Fortfarande råder det oklarheter om varför en del skolor inte blivit städade under sommaren. Hoppas få mer information under morgondagen.
Kvällen avslutades med författarkväll på Kafé de luxe med Litteratursällskapet. Ikväll var det Cecilia Davidsson som pratade om sin novellsamling "Höga berg och djupa dalar". Sommaren sitter i och det var en skön kväll att cykla genom Växjö i. Augusti levererar! 

måndag 17 augusti 2015

#60 Välkomna tillbaka efter semester och sommarlov

Insändare i dagens Smp 

Nu är det dags för Växjös 13000 elever på nästan 50 skolor att återvända efter sommaren. Jag hoppas att ni har vilat upp er i sommar och att ni känner er redo för höstens arbete. Växjö kommun har över 2700 medarbetare i utbildningsförvaltningen som finns till för er.

Det finns många bra skolor i Växjö, men alltfler elever, föräldrar och lärare är oroade över läget. Skolresultaten kunde vara bättre och kunskapen i Sverige har rasat i internationella jämförelser. Klyftorna mellan elever har ökat. Det är hög tid att vända utvecklingen. Skolan är nyckeln till människors frihet och en förutsättning för en gynnsam utveckling av jobb och ekonomi. Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar på skolan. Vi ska höja resultaten i skolan. Vi ska skapa en jämlik skola där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka. Vi ska investera i skickliga lärare och mindre klasser. Vi ska samarbeta för skolans bästa så att lärare och elever får arbetsro i klassrummet. Vi ska skapa en bättre framtid för nästa generation. Framtiden, den börjar i skolan och framtiden är hoppfull.

Välkomna tillbaka, både de medarbetare som varit igång ett tag, och de elever som börjar nu! Jag ser fram emot hösten och förhoppningsvis får jag träffa många av er. Tillsammans kan vi göra Växjös skolor till bra arbetsplatser för både barn, ungdomar och vuxna. Ingen ska gå till skolan med ”ont i magen”. Ta vara på chanserna som skolan ger - för skolan är verkligen den stora dörröppnaren i livet. Så plugga ordentligt - och jag ska göra allt jag kan för att ni som studerar och arbetar i Växjös skolor ska få de bästa förutsättningarna.

söndag 16 augusti 2015

#61 dan före dan

Ikväll tror jag att några barn har svårt att sova. Förväntansfulla sexåringar som ska första dagen till sin förskoleklass, spända, exalterade, upprymda men kanske också lite oroliga. Framtiden börjar i skolan. Det är fantastiskt att alla barn i Sverige har möjligheten (och skyldigheten) att gå i skolan. Utbildning skapar förutsättningar, inte bara för framtida jobb och god ekonomi, utan också höjt självförtroende, personlig utveckling, att kunna vara aktiv i samhället och försvara vår demokrati. Detta tänker naturligtvis inte sexåringen på, men imorgon är en stor dag för hen. Det är början på en resa, som inte alltid kommer att vara enkel eller spikrak, men som är början på möjligheter. Skolan ska vara likvärdig och jämlik och barn ska få de resurser de behöver - så skapar vi ett dynamiskt samhälle.

Cirka 775 miljoner människor i världen kan inte läsa en bok eller skriva sitt namn. Majoriteten av dessa är kvinnor. Att utbilda flickor är det bästa sättet att utrota fattigdom. Utbildade flickor som senare får jobb, investerar i sin familj och sin by, så växer samhället sig starkt. Flickor som utbildas lär sig inte bara läsa och skriva, de lär sig också mer om sin hälsa och om familjeplanering. Utbildade kvinnor tvingas mer sällan in i tidiga äktenskap än outbildade och föder färre och friskare barn. Flickor som studerat blir dessutom inte gravida lika tidigt, vilket är bra både för mamma och barn. 
Många organisationer arbetar för att stärka flickors rättigheter. Plan är en av dem. https://plansverige.org/flicka


I Sverige tar vi utbildning för given men det är den inte överallt. Därför ska vi göra allt vad vi kan för att sexåringen även som sextonåring, går till skolan med förväntan, och inte med rädsla för att vara utanför eller mobbad, eller går dit och är uttråkad och längtar bort. Detta är en svår utmaning för oss. Därför måste vi satsa på skolan, på elever och lärare. Framtiden börjar i skolan!

lördag 15 augusti 2015

#62 livet

Livet är så stort och så blandat. Så självklart men ibland svårt att förstå sig på. Tänker på att jag plötsligt gläds år att UD har släppt sin avrådan för resa till Nepal, något som jag för ett år sedan förmodligen inte hade brytt mig om. Tänker på att jag i morse läste om en fjortonåring som varit sin pappas "fru" sen hon var 12 och fött ett barn och gjort en abort sedan dess, tänker på kvinnan som tigger utanför Hemköp, men som egentligen bara vill köpa välling till sitt barn... Och mitt i allt detta är det Midnattsloppet, cykelvasan, wow-festival i Göteborg  och jag har haft en fin kväll med magiska vänner i/vid mitt torp... Bara det, att jag har ett torp, en egen fristad, när jag lever i ett land som är en stor, jäkla fristad... Allt är konstigt! Och nu Kayo med låten "At least we stole the show" på radio... en låt som väcker så många tankar... vi hade vår chans, men tog vi den? Darling, darling.... we use to havet it all...  But ... Did we stole the show? Tar vi chanserna vi får, vi som är priviligierade? Eller låter vi dem gå förlorade? Inser vi att det var en chans eller var våra ögon inte ens öppna för möjligheten? Livet är stort, livet är smått... och mitt i det finnas du o jag. Det minsta vi kan göra, för oss själva och andra, är att se möjligheter. 

fredag 14 augusti 2015

#63 Städad skola afterwork?

Ikväll träffade jag före detta kollegor från före detta komvux på afterwork hemma hos en kollega. Det var samtal med högt i tak om allt från om integration till stjärnfall. God mat, trevliga människor och fint väder. Dessutom har kollegan en vanlig pool och en veduppeldad varm pool som vi omväxlande svalkade och värmde oss i. 
Det är roligt med samtal om allt och inget, om livets väsentligheter och oväsentligheter, om högt och djupt. Väldigt uppfriskande med många olika tankar, inte alltid så PK, men från hjärtat. 
Tidigare idag blev jag spontant inbjuden till en av Växjös skolor. Jag blev ombedd att titta på skolan och hur den ser ut när en ny termin börjar och nya elever ska tas emot. Skolan har inte blivit städad på hela sommaren (åtminstone såg det inte ut så). Den såg heller inte ut att vara städad efter de sista lektionerna innan sommaren. Efter 30 minuter hade jag ont i halsen och jag är ingen pedant, men damm, grus och annat skräp känns inte så välkomnande. Jag vet inte var det har brustit, om det är förvaltningen som skrivit ett märkligt avtal där sommarstädning inte ingår eller om utföraren misstollkat något eller missat denna skola. Vet inte heller om det är likadant på andra skolor eller om detta var ett "unikt" fall. Jag måste kolla detta på måndag. Jag tycker det är rimligt att lärarna kommer till städade lokaler efter sin "semester" och att eleverna kommer till en snygg och fräsch arbetsplats efter lovet. 

torsdag 13 augusti 2015

#64 Fantasifullt

Livet har större fantasi än vi kan tänka oss. För de ungdomar (och alla andra) som oroar sig för framtiden vill jag säga att allt blir bra till slut. Det tar bara lite olika lång tid. Bara för att vi har börjat vandra på en stig måste vi inte fortsätta på den resten av livet. Vi kan vika av, ta en annan väg, vi kan till och med vända om. Det måste vara möjligt att få välja fel, välj om, välja rätt och välja fel igen. För hur ska vi kunna veta vad vi vill när vi är 15 år? Vet vi någonsin det? Det var knappast så att jag satt på mitt flickrum när jag var 15 år och tänkte att jag skulle bli kommunalråd, eller bo i Växjö eller att mina bästa kompisar inte skulle vara närvarande i mitt liv i framtiden. Livet är förunderligt och överraskar oss ständigt. För mig är det en tröst att veta att livet är mer uppfinningsrikt än vad jag är. 

onsdag 12 augusti 2015

#65 Bland ekologiska grönsaker och stjärnfall

Idag började jag dagen med en promenad runt Södra Bergundasjön. Ljuvlig start på dagen. Efter en snabb tur hem åkte jag ner till kommunhuset och träffade någr kollegor och jobbade en stund. I Smålandsposten fick jag ett litet svar på min skrivelse som jag skrev i förrgår. Hoppas på ett utförligt svar senare.

Nu ikväll var jag på en av Växjös pärlor, Östrabo Ekobacke. Det är en stadsodling som sker i samarbete mellan Macken i Växjö och Växjö kommun. De bedriver ekologisk odling av grönsaker och blommor. Jag höll samtal om att vara vegan. Det var en solig, fin kväll och vi satt mitt bland alla grönsaker. Sådana här platser är viktiga att ha i vår stad, av många anledningar. De gör ett otroligt bra jobb. Som tack fick jag en kasse med ekologiskt, närodlade grönsaker. Några av dem lagade jag till som kvällsmat när jag kom hem.

Nu är det snart dags att gå ut o komma en bit från stan och se tidernas stjärnfall. 100 på en timme sägs det. Detta får ju inte missas!

tisdag 11 augusti 2015

#66 Att vara kvinna är ingen nitlott

Jag föddes som flicka, växte upp på 70-talet, då vi inte talade så mycket om genus. Flickor var flickor och lekte med Barbie, pojkar var pojkar och lekte med... ja, jag har faktiskt ingen aning, för jag lekte inte med pojkar. I min omgivning reflekterades det inte särskilt mycket över kön o genus. Tror förresten inte ens att genusbegreppet var känt. Det var som det var. En del flickor gillade förstås att klättra i träd, palla äpplen och var lite busiga. De kallades pojkflickor, så var det med det. Jag växte upp till ung kvinna och byggde sakta men säkert mitt genus med olika "typiskt  kvinnliga" attribut. Jag lånade min mammas Ldb-brunkräm (det hette inte foundation på den tiden), målade naglarna, ville gå i högklackat tidigare än jag fick, samlade bokmärken, hade rullsockor (det var strumpor vi rullade ner till ankeln o bar till kjol o gympadojor) och levde helt ovetande om att jag skapade något. Idag lever jag som kvinna, ser ut som en kvinna (det går ju ifrågasätta vad det är, men tror ni förstår... Det är uppfattningen när människor ser mig) och känner mig som kvinna.

Jag tror att jämlikhet och jämställdhet är en förutsättning för ett dynamiskt samhälle. Därför deltar jag aktivt i samhällsdebatten och blir ibland ifrågasatt. Det gör inget, det hör till. Ibland i jämställdhetsdebatten får jag en känsla av ett martyrskap bland kvinnor. Jag trivs väldigt bra med att vara, se ut som och känna mig som kvinna. Att vara kvinna är ingen nitlott. Att vara kvinna är inte att vara andra klassens medborgare. Det är inte synd om oss som råkar vara kvinnor. Att vara kvinna är, tycker jag, ett privilegium. Ordningen behöver ju inte vara att jag med automatik ska ha lägre lön, bli mindre lyssnad på, vara rädd när jag är ute o går ensam, får högljudda kommentarer om min klädsel och mitt utseende eller att jag ber om ursäkt för mina åsikter. Ordningen kan vara så att män och kvinnor och andra lever tillsammans och ser varandra som individer och drar nytta av varandra och delar med sig till varandra, vi har överseende med varandras svagheter och hyllar varandras styrkor. Eller är det kanske svagheten som bör hyllas? Därför känns det konstigt när flickor fortfarande sitter tysta i klassrummen och uppmanas att "ta mer plats", när polis uppmanar kvinnor att lägga hörlurarna hemma när de är ute och springer för att höra eventuella förövare, att kvinnor världen över ska skyla sig för att inte väcka männens omättliga lustar, att tjejer uppmanas ignorera när killar kallar dem för hora, att vi kvinnor uppmanas att ta taxi hem från krogen för att slippa bli våldtagna, att kvinnor måste bli tuffare i löneförhandlingarna och så vidare. Det är kvinnor som ska vara försiktiga, anpassa sig och rätta sig efter samhället. Jag blir väldigt, väldigt trött. 

Jag är ingen martyr. Jag tycker inte heller att jag dragit det kortaste strået för att jag föddes med vagina. Jag tycker om att vara kvinna. Jag tycker däremot inte om att vi fortfarande har ett samhälle som utgår från männens vardag och att kvinnor ska anpassa sig efter den. Jag tycker inte om att det fortfarande råder patriarkala strukturer och att den som ifrågasätter dem förlöjligas. 
Det känns väldigt omodernt.  

måndag 10 augusti 2015

#67 Full fart igen

Nu var vi igång på riktigt. Haft presideberedning med utbildningsnämnden och gemensam beredning med presidiet för Arbete och Väfärd. Känns som om det kommer att bli en spännande och intensiv höst. Följde också upp ett gammalt ärende gällande ett avtal Tekniska nämnden skrev med ett reklamföretag för fyra år sedan. Jag var vice ordförande i TN då. Skrev en skrivelse till TN idag

"Under våren 2011 slöts ett avtal med JCDecaux om reklamfinansiering av papperskorgar, soffor och en toalett. Avtalet som är på 15 år säger att kommunen ska upplåta plats för 28 annonstavlor/ pelare/ljustavlor åt ovannämnda företag.
Vi socialdemokrater och vänsterpartiet reserverade oss mot beslutet dels för att det var svårt att räkna ut avtalets värde, dels för att det fanns alltför många oklarheter och att avtalet löper på alldeles för lång tid.
Den utlovade toaletten har under lång tid och vid många tillfällen varit ur bruk eller inte fungerat tillfredsställande. Därför är min fråga: Hur kompenseras Växjö kommun för att bolaget inte lever upp till avtalets villkor?"

Så här skrev radio kronoberg på sin hemsida: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=6229322

Avtalet var dåligt från början. Och det blir ju inte bättre av att det som ska levereras inte levereras. 
Får se vad som händer. Hoppas vi får någon slags kompensation. 

Dagen avslutades med promenad i vackra Bokhultet o sittandes en stund i kvällssolen i mitt paradis. 

söndag 9 augusti 2015

#68 Utomhusbio i sommarnatten

Ikväll såg jag äntligen filmen "Trevligt folk" som ju handlar om det somaliska landslaget i bandy från Borlänge. Några eldsjälar som försöker närma sig stadens nya invånare genom det som ligger dem närmst hjärtat - bandy. Idrott är förlösande på många sätt och säkert vägen in i gemenskapen för många. Bion var utomhus, i Arabyparken. En stor skärm/duk och stjärnhimlen som tak. Det var mysigt och ganska mycket folk. En upplevelse utöver det vanliga. Ska bara ta med lite mer kläder och filtar nästa gång. Mycket bra intiativ som en del av "Scensommar", arrangerat av Växjö kommun i samarbete med Folkets bio, Flimmer utomhusbio och Reaktor Sydost - tack!
Imorgon har vi första beredningen i utbildningsnämnden efter semestern. Det ska bli kul! Har "övningsvandrat" en hel del under ledigheten och tillbringat mycket tid med mig själv och mina egna tankar. Nu ska det bli kul att höra andras. Tröttnat lite på mina egna - dåligt med mothugg! 

lördag 8 augusti 2015

#69 Oväntad respons

Wow, vilken respons!
Följande inlägg lade jag ut på Facebook i torsdagseftermiddag
"Funderar på om Karl-Oskardagarna i framtiden i jämställdhetens namn borde heta "Karl-Oskar-  o Kristinadagarna" men personer i min närhet tycker att "nu går du väl ändå för långt" Kan lugna er med att jag inte bestämmer om det! #vaxjocity"
Både Smålandsposten och Kvällsposten-Expeessen tyckte att detta var något att skriva om och publicerade också uttalande från mig och personer i Vöxjö City, som faktiskt  redan hade diskuterat namnvalet på stadsfestivalen i Växjö. Kvällspostens rubrik var dock illa vald "Krav: Byt namn på Karl-Oskardagarna", nej det var inget krav från min sida, utan en stilla reflektion en solig eftermiddag. Frågan har dock engagerat människor, inte bara i Växjö utan från lite blandade ställen runt om i Sverige. Det är ju roligt att skapa debatt! Människor undrar i kommentarsfälten om vi politiker inte har vettigare saker att diskutera och om våra arvoden är till för att tänka knäppa tankar. Jo, vi har betydligt vettigare saker att diskutera, detta är inte heller en fråga som vi har diskuterat överhuvudtaget. Detta var en tanke som jag spontant delade med mig av. Att leva i ett samhälle där vi får tänka fritt och dessutom publicera de tankarn är stort i sig. 
Under min "ledighet" i sommar har jag bland annat pratat i radio om problem med frånval från en skola i Växjö, jag har skrivit insändare om elevers arbetsmiljö och om den växande psykiska ohälsan bland elever och skrivit en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Bo Frank (M) om hur han ser på situationen att många barn lever i ekonomiskt utsatta familjer, vilket får negativa konsekvenser på olika sätt, pratat med journalister och Växjöbor om olika frågor.  Detta är INTE reflektioner, utan saker jag medvetet och aktivt arbetar med dagligen. Om detta väljer Smålandsposten och Kvällsposten inte att skriva och det är okej. Politiker varken, kan, vill eller ska bestämma om vad som ska stå i tidningarna. Detta bestämmer medierna själva, och så ska det förbli. Det är upp till dem att bestämma vad som är en nyhet och hur rubriker ska sättas. 
Det engagemang som den här frågan har skapat, hoppas jag däremot få se, även när jag och andra socialdemokrater vill diskutera ökade klyftor och ökad segregation, problem med att inte alla elever i årskurs nio når sina mål, att vissa elever inte vågar gå till skolan, att våra unga inte kan flytta hemifrån för att de varken har jobb eller egen bostad, att människor fortfarande blir utsatta för kränkningar på grund av kön, sexuell läggning, etnicitet, ålder, religion eller funktionshinder etcetera. Detta  är några av de frågor som ständigt är aktuella i mitt arbete för att få ett Växjö och ett Sverige som håller ihop, istället för ett samhälle som drar isär. Om det vill jag höra er tänka och tycka! 
Nu hoppas jag att ni roar er på Karl-Oskardagarna och njuter av vår stad och sommarkvällen. När festen är slut kan vi alla skänka en tanke till människorna DÅ som tvingades lämna Sverige och till de som IDAG tvingas lämna andra länder och kommer hit för att söka skydd. 

Detta är mitt först blogginlägg på länge och också det första i en svit om 69. 69 dagar i rad ska jag försöka prestera ett blogginlägg. 
(tyvärr är smps artikel plusartikel och därför länkar jag inte till den, men för er som har plus finns den på http://www.smp.se/vaxjo/karloskardagarna-kan-fa-jamstallt-namn/ )