söndag 14 januari 2018

Hoppfull vs hopplös

Ärligt talat förstår jag inte den blågröna samordnarens svar på min och min partikollegas debattartikel. Vi ifrågasatte moderaternas nya slagord ”Växjö - en kommun för hoppfulla” och ”Växjö ska vara en kommun för människor som gör rätt för sig, eller anstränger sig för att försöka.” Vi vill istället att Växjö ska vara en kommun för alla. Även för dem som kanske tappat hoppet eller för dem vars liv för tillfälligt är lite krokigt. 
Den blågröna samordnaren skriver bla ”Ingen är alltigenom stark eller svag. Därför ska vi vara en kommun för de hoppfulla och skapa framgång genom våra gemensamma ansträngningar. Det är varken cyniskt eller naivt. Det visar enbart att våra gemensamma krafter är det som kan ge luft under varandras vingar och kan lyfta Växjö till nya höjder.”
Jag  får inte ihop retoriken. Jag förstår inte om han menar att det finns plats för dem utan hopp eller ej. Jag håller med honom om att ingen är alltigenom strak eller svag och det är också precis det min partikollega och jag skriver. I olika skeenden i livet behöver vi välfärden olika mycket och ibland är vi hoppfulla och ibland känns livet hopplöst. Eller är det så att borgarna aldrig känt av hopplöshet o därför inte kan relatera till den? Den politiska samordnaren nämner överhuvudtaget inte det andra slagordet den om att Växjö är en kommun för dem som för rätt för sig. Han kanske inser att det inte är en vidare bra slogan o väljer därför att vara tyst. 
Borgerligheten i Växjö väljer att inte bry sig om dem som tappat hoppet, istället skickar de sin samordnare att besvara en debattartikel på ett helt obegripligt sätt.
Här är vår artikel http://www.smp.se/debatt/vaxjo-ska-vara-en-plats-for-alla/
Och svaret http://www.smp.se/debatt/hoppfulla-lyfter-sina-medmanniskor/

#meetoo

Idag samlas vi över hela landet för att manifestera för kvinnors rättigheter under parollen #metoo - ljuset på. En viktig dag. Det är nog nu.

Våldet är ett sätt för män att hävda sin makt och obalansen i maktfördelningen underlättar för enskilda män att bruka våld mot kvinnor. Även genom sexuella trakasserier och hot om våld utövar män makt. Patriarkala strukturer upprätthåller det systematiska förtrycket av kvinnor.
Länge ansågs våld mot kvinnor vara en privat angelägenhet och har benämnts som lägenhetsbråk eller familjebråk. Mäns våld mot kvinnor förekommer i alla samhällsklasser, åldrar och är oberoende av etnicitet eller religiös tillhörighet. I nutid erkänns mäns våld mot kvinnor som både ett samhällsproblem och som en kränkning av de mänskliga rättigheterna.
Så länge manligt värderas högre än kvinnligt och så länge mannen är normen kommer män fortsätta hävda sin makt genom våld, trakasserier och kränkningar. Ingen kan ha undgått kampanjen #metoo som har engagerat kvinnor och män över hela världen. Att uppmärksamma och synliggöra kränkningar är otroligt viktigt i det fortsatta arbetet att stoppa våld mot kvinnor. Modiga kvinnor och män som berättar om övergrepp i stället för att tysta ner dem har en viktig roll.
Under #metoo har det blivit tydligt hur många unga kvinnor och flickor i tidig ålder, faktiskt de allra flesta, har utsatts för olika övergrepp. Ofta under skoltid. Normer och förväntningar gör att killar tidigt ”tar för sig” och flickor försöker freda sig. Strukturerna sätts tidigt och därför måste vi tidigt arbeta med normkritik och ha en genusmedveten pedagogik. Metoo-kampanjen visar i vilken stor omfattning sexuella övergrepp och trakasserier sker. Det är en viktig kampanj för att få beslutsfattare att förstå vidden av problemet.
Kvinnor som sätter ord på övergrepp och lägger förslag på förbättringar är avgörande för att en förändring ska ske. Bland annat är nu en samtyckeslag på gång. En fråga som bland annat det socialdemokratiska kvinnoförbundet, S-kvinnor, drivit. Jag välkomnar även de män som engagerat sig i frågan och hoppas de blir fler. Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar nu en miljard på bland annat bättre sexualundervisning i skolan, att förstärka rättsväsendet och förebygga våld mot kvinnor.
Jag hoppas att arbetet inte avstannar om kampanjens energi avtar. Överallt, i skolan, på arbetsplatser, i föreningar och var som helst i samhället, måste vi synliggöra och motverka övergrepp och kräkningar i alla former.
Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Och jo, jag vet ”inte alla män”. Statistiken är dock tydlig - män brukar i större utsträckning våld mot kvinnor än tvärtom, män sextrakasserar kvinnor i många fler fall än det motsatta och det är män som står för en väldigt stor andel av alla våldtäkter. Så innan du ropar ”inte alla män”, fundera över hur en flickas liv förändras efter ett övergrepp eller en våldtäkt och vad du kan göra för att det aldrig mer ska ske.

onsdag 10 januari 2018

Barnkonventionen lag 2020

Regeringen förbereder för att Barnkonventionen ska bli lag 2020. Det kommer att ställa andra krav på kommuner och statliga organisationer. Jag tycker att vi redan nu måste förbereda oss för detta så att fler barn kan få uppleva sina rättigheter på riktigt. Bland annat måste vi låta barns åsikter komma fram i beslut som rör dem, barnens bästa ska alltid bedömas utifrån det enskilda barnet och hens behov. Det kommer att ställas högre krav på kompetens hos beslutsfattare, myndigheter och domstolar om barns behov och rättigheter. Därför måste vi redan nu börja arbeta med inkopieringen.
Att barnkonventionen blir lag stärker de mänskliga rättigheterna och det är riktigt bra. Fem riksdagspartier har idag ställt sig bakom att Barnkonventionen blir lag, Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet Kristdemokraterna. 
Växjö kommun bör vara föregångare och vara en kommun som tar barnen på allvar.
Därför har jag skrivit en motion där jag vill att kommunfullmäktige beslutar
att Växjö kommun är väl förberedda när lagen träder i kraft
att Växjö kommun arbetar i enlighet med barnkonventionen
att skrivningar om barns rättigheter finns i styrande dokument
att kartlägga kunskapsnivån bland medarbetare och politiska företrädare
att säkerställa återkoppling till den politiska styrningen


 

tisdag 9 januari 2018

Moderaterna har just nu kampanj där de säger att Växjö är en kommun för hoppfulla och för dem som gör rätt för sig. Det gör mig förbannad. Därför skrev jag den här insändaren tillsammans med min partikamrat Martin. Den publicerades i Smålandsposten idag.

För socialdemokraterna är det en självklarhet att Växjö är en kommun för alla dem som bor här eller för den delen de som vill flytta hit. Växjö ska vara en välkomnande och öppen kommun där invånarna får ta del av den välfärd de behöver. Det kan se olika ut under olika tider i livet. Ibland kan livet vara svårt och behoven kan vara lite större. Då är det viktigt att det finns sociala skyddsnät som fångar upp människor. Ibland flyter livet på bra och människor bidrar till mer än de behöver ta del av. Så är den svenska modellen uppbyggd och det har fungerat bra och gjort Sverige till ett av de bästa länderna att leva i. Vi vet att livet inte alltid går som på räls men ibland glider man omkring på en räkmacka utan att ens vara medveten om det.
Vi har den senaste tiden hört företrädare för moderaterna säga att ”Växjö är en kommun för hoppfulla” och att ”Växjö ska vara en kommun för människor som gör rätt för sig, eller anstränger sig för att försöka.” Därför ställer vi oss frågorna: Ska inte Växjö vara en kommun där både de som tappat hoppet och de som är hoppfulla får plats? Visst ska Växjö vara en kommun både för dem som hamnat i en svacka i livet och för dem som har har det lite lättare? Socialdemokraterna är övertygande om att människor vill göra sitt bästa. Vi tror att människor har en drivkraft som inkluderar såväl hopp som strävan att göra rätt för sig. Människor ska såklart inte leva på bidrag men moderaternas människosyn är cynisk. Att Växjö kommun bara är en plats för dem som lyckas och för dem det går väl för är helt orimligt. 
Att ständigt leva i en hoppfull bubbla är få förunnat. Fler borde ha den möjligheten och därför måste vi sträva efter ett mer jämlikt samhälle. 
Malin Lauber (S) kommunalråd
Martin Edberg (S) gruppledare för socialdemokraterna 

måndag 8 januari 2018

Nytt år - nya reformer

Idag har det kört igång på riktigt igen efter alla helgerna. Kommunhuset var åter fullt med människor som jobbar för Växjö kommuns invånares bästa. Vårt lag (S) laddar för valår. Det blir roligt.

Politik gör skillnad. Det går bra för Sverige och det kommer kommuner och våra invånare till del. Vi satsar på välfärden samtidigt som vi betalar av på satsskulden. Nytt år och nya reformer som den socialdemokratiskt ledda regeringen genomför bland annat
Barnbidraget höjs med 200 kr
Skatten för pensionärer sänks med upp till 5000 kr per år
Regeringen satsar två miljarder på fler poliser och nya polisutbildningar
Straffen för sexualbrott och vapenbrott skärps
Välfärden förstärks med mer personal i vården och i skolan

Nu kavlar vi upp ärmarna för maktskifte även  i Växjö.


söndag 7 januari 2018

2018

Nytt år! Inte vilket år som helst. Jag ska fylla 50. Det är valår. Bland annat. Gamla utmaningar. Nya utmaningar.
Jag är beredd. Sortera rutiner. Bort med dem som inte är bra. In med nya bättre.
Nu kör vi! Bloggen ska få liv.